Radan Lášek - Codyprint

Radan Lášek - Velitelé praporů SOS

Publikace přibližuje životní osudy 31 legionářských důstojníků, kteří byli v roce 1936, v době zvýšeného ohrožení Československé republiky, určeni za velitele zcela nového bezpečnostního sboru. Velitelé třicetitisícového kontingentu Stráže obrany státu jsou zcela neznámými osobnostmi naší novodobé historie. Kromě aktivní účasti v československých legiích se většina z velitelů SOS za II. svět. války zapojila do vojenského odboje a téměř třetina z nich za to zaplatila životem. Osudy výjimečných důstojníků v publikaci oživuje přes 170 dobových snímků a dokumentů z rodinných pozůstalostí i ze soukromých sbírek. K jednotlivým životopisům jsou připojeny materiály vztahující se k působení dotyčného v legiích, SOS nebo v protinacistickém odboji. Rozsah publikace je 228 stran.

Doporučná prodejní cena 279 Kč

Radan Lášek - Jednotka určení SOS – díl třetí

Závěrečný díl publikace o jednotkách Stráže obrany státu se dělí na dvě části, z nichž první obsahuje vzpomínky a hlášení pamětníků z oblastí podkarpatských praporů Užhorod a Chust. Kromě dramatických událostí při evakuaci v březnu 1939 je ve vzpomínkách popsána také rezortní služba řadových četníků a finančníků na Podkarpatsku i jejich pohled na život místního obyvatelstva – Rusínů, Židů a Maďarů. V druhé, faktografické části je popsána činnost jednotek SOS na celém území Československa od září 1938 do března 1939. V závěrečné kapitole je poprvé od roku 1939 uveřejněn jmenný seznam padlých strážců u jednotlivých praporů SOS včetně příslušníků čsl. bezpečnostních sil, kteří padli v obvodech praporů v rezortní službě. Text je doprovázen více než dvěma stovkami většinou dosud nepublikovaných dobových snímků, na nichž je z velké části zachycena dávno zaniklá Podkarpatská Rus.

Rozsah publikace je 335 stran.

Doporučná prodejní cena 310 Kč

Radan Lášek - Jednotka určení SOS – díl druhý

Ve druhé části třídílné publikace „Jednotka určení SOS“ jsou shromážděny vzpomínky a hlášení přibližující události u praporů Stráže obrany státu na jižní Moravě, ve Slezsku a na Slovensku. Dosud nepublikovaná svědectví devadesáti bývalých příslušníků SOS popisují formování a výcvik jednotek i nesčetná bojová střetnutí v pozdější nevyhlášené pohraniční válce, kterou proti Československu vedly od září 1938 do března 1939 postupně Německo, Polsko a Maďarsko. Zejména služba příslušníků SOS na Slovensku u nás nebyla nikdy v tomto rozsahu zveřejněna. Text doprovází přes 170 dobových snímků, dokumentů a mapek. Rozsah publikace je 279 stran.

Doporučná prodejní cena 220 Kč

Radan Lášek - Jednotka určení SOS – díl první

První díl dvousvazkového titulu je věnován problematice pozoruhodné bezpečnostní složky zformované v předvečer 2. světové války. Prapory Stráže obrany státu měly zamezit nenadálému vpádu nepřítele do ČSR a svou krátkodobou, ale úpornou obranou měly umožnit mobilizaci a nástup čsl. armády. Příslušníci SOS tak nesli největší tíhu bojů nevyhlášené pohraniční války, kterou proti Československu vedly od září 1938 do března 1939 postupně Německo, Polsko a Maďarsko. V prvním svazku publikace čtenář najde přes 200 většinou nepublikovaných dobových fotografií, množství archivních údajů o formování, výzbroji a výcviku jednotek a vzpomínky několika desítek příslušníků SOS zařazených v prvních třinácti praporech na území Čech. Rozsah 303 stran.

Doporučná prodejní cena 235 Kč

J. Munzar - Poručík od ženistů

Josef Munzar (1911–2004) vyrůstal v rodině vysokého četnického důstojníka, což do značné míry předznamenalo jeho životní osudy. Po nástupu prezenční vojenské služby v roce 1932 absolvoval nejdříve školu pro důstojníky v záloze a v letech 1933–35 i Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě. Jako čerstvě vyřazený poručík nastoupil k p. pl. 26 do Banské Bystrice, kde sloužil u technické roty. Svoji ženijní odbornost si zvyšoval v několika kurzech, mimo jiné na půlroční stáži v Ženijním učilišti v Litoměřicích. V průběhu jeho předválečné služby v čs. armádě vznikla ojedinělá kolekce fotografií, která tvoří nosnou část jeho autobiografické publikace. Po tragickém rozpadu ČSR a rozpuštění armády v r. 1939 se J. Munzar zapojil do odboje, v roce 1943 byl zatčen a deportován do koncentračního tábora Flossenbürg. Přežil věznění i závěrečný pochod smrti a po osvobození znovu nastoupil službu v armádě. V roce 1955 byl komunisty protiprávně zatčen, odsouzen a osm let vězněn v táborech nucených prací. Rozsah 171 stran, reprodukováno přes 180 dobových fotografií a dokumentů, barevná příloha.

Cena 180 Kč


Zde uvedené ceny jsou doporučené prodejní pro koncového zákazníka. Při koupi 4 a více výtisků získáte slevu 10 %, při koupi 7 a více výtisků pak slevu 20 %.