28. svazek: Josef Frančík a kolektiv - „Plzeňská čára“ čs. opevnění z let 1935-1938 v západních Čechách