29. svazek: Miroslav Kejzlar a kolektiv - „Opevnění na Trutnovsku“ čs. opevnění z let 1935-1938