ZÁJEMCI O OPEVNĚNÍ Z CELÉ ČESKÉ REPUBLIKY!

Chcete se dozvědět ještě více o svém oblíbeném koníčku? Máte zájem seznámit se s kolektivem shodně zaměřených osob a dostávat pravidelně informace o dění kolem opevnění, přehled publikovaných článků a nových knih k pevnostní tématice i spoustu pravidelných rubrik? Chtěli byste strávit víkend nebo část prázdnin v objektu československého opevnění z let 1935 - 1938? Chcete se věnovat braně-sportovní činosti v přírodě Orlických hor?

Pokud jste alespoň na jednu z výše uvedených otázek odpověděli ano, pak neváhejte a vstupte do KLUBU VOJENSTVÍ A HISTORIE PRAHA. Tato nejstarší organizace v České republice sdružuje již od roku 1980 téměř dvě stovky zájemců o opevnění z celého území našeho státu. Pro své členy zajišťuje třikrát ročně informační servis svým bulletinem OIN. Na každoročních klubových srazech jsou navštěvovány nejrůznější pevnostní objekty doma i v zahraničí. Od roku 1983 je v užívání KVH Praha nejlépe originálně dochovaný pěchotní srub R-S 74 „Na holém“, který leží v blízkosti legendární dělostřelecké tvrze Hanička v Orlických horách. Tento objekt byl členy klubu kompletně zrekonstruován jako klubová základna pro branně-sportovní činnost. Od roku 1995 je KVH Praha členem Mezinárodní pevnostní rady (International Fortress Council) a zastupuje v tomto mezinárodním orgánu celou Českou republiku.

Zájemci se mohou bližší informace dozvědět na níže uvedené adrese předsedy KVH Praha:

Robert ŠTĚPNIČKA, Gončarenkova 15/628, 147 00 Praha 47

internetové stránky KVH Praha